Диндар Олена Анатоліївна

Диндар Олена Анатоліївна
Доктор медичних наук, професор кафедри акушерства і гінекології № 3 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, лікар акушер-гінеколог вищої категорії.

Освіта:

  • У 1988 закінчила з відзнакою Харківський медичний інститут.
  • У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду, стан плода та новонародженого у жінок, що перенесли гепатит В».
  • У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою: «Прогнозування і профілактика перинатальної патології у жінок з невиношуванням на фоні надлишкової маси тіла і метаболічного синдрому».
  • У 2018 році пройшла стажування на Кафедрі публічного здоров’я, інституту наук про родину і соціальну працю Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ в межах програми «Здоров'язбережувальні технології та якість життя: медичні, педагогічні, соціально-психологічні виміри».

Досвід роботи:

  • Куратор акушерських відділень.
  • Має 162 друковані праці, 9 патентів України на корисну модель, співавтор 1 підручника та 7 посібників, є відповідальним секретарем Комісії з питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень, членом спеціалізованої Вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

Пріоритетні напрямки роботи:

  • Ведення вагітності та пологів у жінок з ожирінням і метаболічним синдромом;
  • Ведення жінок із порушеннями репродуктивного здоров’я на тлі ожиріння і метаболічного синдрому;
  • Ведення жінок із доброякісною патологією матки й додатків.

Загальний стаж роботи за фахом складає 31 рік.